SharePoint Online -DenyAddAndCustomizePages

Signed up for a brand new E3 Tennant and ready to build some pages, play with some pagelayouts..ect. Found out that "acces was denied" even though I'm "Global" and "SharePoint Administrator". Guess what, SharePoint Online have now a new policy that by "default" disables custom scripting ect.. You can enable this by going to your SharePoint …

Continue reading SharePoint Online -DenyAddAndCustomizePages

Dokumenthåndtering og Arkivering

Leste nettopp en post om opplæring og kompleksiteten og nødvendigheten av kurs for å understøtte dokumenthåndtering og arkiverings systemer. Dette er et veldig spennende tema og som "leverandør" av lignende løsninger kan jeg ikke være mer enig med flere av påstandene pekt fram her, og vil gjerne nevne et par andre. Basert på erfaring gjennom mange år …

Continue reading Dokumenthåndtering og Arkivering