My SharePoint Log

Dokumenthåndtering og Arkivering

Leste nettopp en post om opplæring og kompleksiteten og nødvendigheten av kurs for å understøtte dokumenthåndtering og arkiverings systemer.

Dette er et veldig spennende tema og som “leverandør” av lignende løsninger kan jeg ikke være mer enig med flere av påstandene pekt fram her, og vil gjerne nevne et par andre. Basert på erfaring gjennom mange år med dokument håndtering.

Det å sammenligne en organisasjons arkiv/dokument løsning med sosiale medier på funksjonell enkelhet, mener jeg ikke er riktig. Husk at sosiale medier og google i bunn og grunn er personlige verktøy som har ingen krav om data kvalitet, sikkerhet, metadata, forretnings prosess støtte..ect. Man trenger ingen opplæring her fordi det stilles ingen krav om hvordan det brukes annet enn sunn fornuft.

En organisasjons informasjon kan ikke være uten kvalitet, sikkerhet, prosess støtte..osv og med en gang disse kravene stilles må kurs gjennomføres, for at brukere skal kunne håndtere informasjonen de har tilgjengelig på riktig måte.

Selvsagt må vi som leverandør stille med riktig kompetanse og verktøy for å levere riktig løsning til våre kunder med hensyn til nettopp enkelhet for brukerne men samtidig understøtte kvalitet og sikkerhet. I mitt hode for å oppnå dette må både innkjøper og leverandør ikke glemme blant annet følgende:

  • Dokument samhandling er ikke samme som arkivering
  • Sakshåndtering er ikke samme som dokument samhandling
  • Arkivering er et eget fagfelt
  • Automatiser mest mulig av prosessen fra dokument samhandling til arkivering
  • Ikke glem sluttbrukerne
  • Ikke glem at alle systemer har sine begrensninger
  • Fokuser på samhandling

Running SharePoint Server 2013 on Surface Pro 3

My Azure Dev subscription credits expired after a week, my SharePoint stuff in azure got disabled. 😦

As it turns out, running SharePoint Server 2013 on Surface Pro 3 was a breeze.

I’m the lucky owner of a Surface Pro 3, i7, 8GB RAM,

My VM setup:

Enable Hyper-V on my Surface Pro, Running Windows 10

DC | 1024 MB RAM

SQL 2014 | 1024 MB RAM

SP 2013 | 2048 MB RAM

Fix the hosts file | enable RDP | happy testing, coding, ect.. 🙂

surfacesp2013

Cheers

Azure AD Connect

“Azure AD Connect” is replacing DirSync as a synchronization tool integrating your on premises identities with Azure AD.

Download it from your Azure AD Portal or read more about it HERE

aadc