101 Guest user invitation issue in SharePoint Online

*** In SharePoint, site owners can send invitations to external guest, it's not very common but somehow the guest account might get deleted from the SP Site, because of wrong permissions given..ect. Because of the permission issue, the user then gets deleted from SharePoint and Azure AD. Site owner then sends a new invitation the …

Continue reading 101 Guest user invitation issue in SharePoint Online

Office365 User Onboarding – MS Forms, Flow, SharePoint Online and Azure Automation

WARNING! This is a long post… User onboarding is something IT department's have been doing for years, with the move to Office 365 the process have change a little bit. This post present a guide on how to automate this process for Office 365. Thanks to my #awesome colleague Tom-Inge Larsen for his #magical skill …

Continue reading Office365 User Onboarding – MS Forms, Flow, SharePoint Online and Azure Automation

Dokumenthåndtering og Arkivering

Leste nettopp en post om opplæring og kompleksiteten og nødvendigheten av kurs for å understøtte dokumenthåndtering og arkiverings systemer. Dette er et veldig spennende tema og som "leverandør" av lignende løsninger kan jeg ikke være mer enig med flere av påstandene pekt fram her, og vil gjerne nevne et par andre. Basert på erfaring gjennom mange år …

Continue reading Dokumenthåndtering og Arkivering