SharePoint 2013 Apps How-To

Da er tiden kommet for et par innlegg om SharePoint 2013!! J

Installasjon av et nytt SharePoint 2013 miljø vil bli diskutert i en annen post, i denne fokuserer vi på hvordan konfigurere apps for SharePoint 2013

Du trenger følgende:

 • En SharePoint 2013 farm ferdig satt opp ( Husk, “App Management Service Application”)
 • Tilgang til DNS serveren i miljøet SharePoint farmen ligger
 • Full tilgang til overnevnte farm
 • Tilgang til ekstern DNS *hvis du skal nå appene utenfor ditt lokal domene*

DNS oppsett er som følger:

 1. Logg inn på lokal DNS server som administrator
 2. Opprett et nytt forward lookup zone etter ønske (eks. *.apps.spdev.local*)
 3. I denne zonen oppretter vi en ny wilcard alias som skal peke mot SharePoint 2013 web applikasjonen vi skal tillate bruk av apps.

 

Test DNS oppsett ved å ping «apps-13344.apps.spdev.local»

 
 

SharePoint 2013 oppsett har følgende steg

 1. Opprette en ny webapplication som hjemmeside for Apps Catalogen
 2. Konfigurer SubscriptionService proxy applikasjonen ved hjelp av «PowerShell» (dette kan ikke gjøres i GUI)
 3. Konfigurer apps url
 4. HAVE FUN with SharePoint 2013 Apps Store

1.Opprette en ny webapplication som hjemmeside for Apps Catalogen

Naviger til SharePoint Central Administration(CA) | Application Management | Manage Web Applications | New


   
 


   
 

I CA naviger til APPS | Manage App Catalog


I Manage App Catalog | velg Web Application som skal være hjemmesiden til apps’ene dine | OK


2.Konfigurer SubscriptionService proxy applikasjonen ved hjelp av «PowerShell»

   
 

Start SharePoint 2013 Management Shell som Administrator og kjør følgende cripts

$account = Get-SPManagedAccount “Administrator”

# Gets the name of the Farm administrators account and sets it to the variable $account for later use.

   
 

$appPoolSubSvc = New-SPServiceApplicationPool -Name SubscriptionSettingsServiceAppPool -Account $account

# Creates an application pool for the Subscription Settings service application.

# Uses the Farm administrators account as the security account for the application pool.

# Stores the application pool as a variable for later use.

   
 

$appSubSvc = New-SPSubscriptionSettingsServiceApplication –ApplicationPool $appPoolSubSvc –Name SubscriptionSettingsServiceApp –DatabaseName SubscriptionSettingsServiceDB01

# Creates the Subscription Settings service application, using the variable to associate it with the application pool that was created earlier.

# Stores the new service application as a variable for later use.

   
 

$proxySubSvc = New-SPSubscriptionSettingsServiceApplicationProxy –ServiceApplication $appSubSvc

# Creates a proxy for the Subscription Settings service application.

   
 

3.Konfigurer apps url

I CA naviger til Apps | Configure App Urls

 

 
 

 
 

Les hele guiden fra MS her:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/fp161236(v=office.15).aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s